seet
MERCI
a Sponsert dës Aktioun fir eis Kënschtler ze ënnerstëtzen
Aktioun fir eis Kënschtler ze ënnerstëtzen

Part 1 : Nature & Respect

Part 2 : Dance Battle

Merci och de Bierger fir dës flott Aktioun
Messagen vun de Këntschler
ART IN MOTION seet der Gemeng Bauschelt Merci !
No iwert engem Joer stëllstand, konnten mir endlech  mol erem eis Kamera an Danzschong entstëpsen, an dobai och nach eng schéin vue bei  der Aarbescht hun. 

Däin Openthalt an der Stauséiregioun
Gehei Näischt an d'Natur
Compagne Littering